Stopa > Zniekształcenia palców II-V

 

 

Deformacje palców II - V stopy mogą przybierać zróżnicowane postacie w zależności od wyjściowej przyczyny zniekształcenia. Z reguły wszystkie palce od II do V posiadają identyczny charakter zniekształcenia, jednak jego stopień może być różny dla poszczególnych palców. Najczęstsze postacie to palce szponiaste, palce młotowate i palce młoteczkowate.

O palcach szponiastych mówimy, gdy obserwujemy przeprostne, peryskopowe ustawienie w stawie śródstopno-paliczkowym oraz zgięciowe w stawach międzypaliczkowych bliższym i dalszym. Takie zniekształcenie pojawia się z powodu osłabienia siły mięśni krótkich stopy lub w uszkodzeniach stawów palców w przebiegu chorób pochodzenia reumatoidalnego. Osłabienie krótkich mięśni stopy ma zwykle miejsce w chorobach na podłożu neurologicznym jak chociażby w strzałkowym zaniku mięśni Charcot-Marie-Tooth. Przeważnie dochodzi do konfliktu z obuwiem grzbietowej powierzchni palca na wysokości stawu międzypaliczkowego bliższego oraz przeciążeń na powierzchni podeszwowej stopy pod głowami kości śródstopia.

Deformacja młotowata to takie zniekształcenie palców, kiedy są one ustawione w utrwalonej pozycji zgięciowej w stawach międzypaliczkowych bliższych, zaś pozostałe stawy palca są wolne z zachowanym dobrym zakresem ruchu. Powstaje ona zazwyczaj z powodu błędów w pielęgnacji stóp. Chodzenie w obuwiu na wysokich obcasach oraz wąskie ich przednie części przyczyniają się do powstania tego zniekształcenia. Deformacja ta może być izolowana tylko do palca drugiego.

Zniekształcenie młoteczkowate polega na utrwalonym ustawieniu zgięciowym stawu międzypaliczkowego obwodowego przy zachowanym dobrym ustawieniu stawu śródstopno-paliczkowego oraz międzypaliczkowego bliższego. Miejscem przeciążonym jest wtedy opuszka palca. Podobnie jak w palcach młotowatych przyczyną jest brak dostatecznej ochrony stóp przez używanie obuwia o wadliwym kształcie.

W naszym Ośrodku dokonujemy pełnej korekty operacyjnej wszystkich postaci deformacji palców do II - V stopy. Z reguły ich zniekształcenia współistnieją z deformacjami palucha. Zabiegi korekcyjne na wszystkich palcach wykonywane są jednoczasowo. Podobnie jak inne operacje w obrębie stopy przeprowadza się w znieczuleniu dolędźwiowym a uzyskane korekcje utrwala w opatrunku Air-Cast przez 4-6 tygodni.

 


Zespół deformacji przedniej części stopy tzw. stopa wrażliwa