Biodro > Zespół konfliktu obrąbkowego (impingement)

 


Biodro prawidłowe

 


Konflikt obrąbkowy wynika z deformacji głowy i szyjki kości udowejKonflikt obrąbkowy wynika z nadbudowy panewki

 


Konflikt obrąbkowy wynika ze zniekształcenia panewki, głowy i szyjki kości udowej
 

Bóle biodra, zwłaszcza przy niektórych skrajnych ruchach u młodych, aktywnych osób stały się przyczyną poszukiwania źródła ich powstania. Wnikliwe obserwacje zdjęć rentgenowskich bioder nie pokazywały istotnych nieprawidłowości budowy kostnej.

Spostrzeżenia poczynione w Szwajcarii przez doktora Gantza podczas zabiegów protezoplastyki biodra u młodych ludzi, którzy nie przekroczyli 50 roku życia pozwoliły na wyodrębnienie dwóch typów zespołu konfliktu obrąbkowego stawu biodrowego (Femoroacetabular impingement syndrome). Nierzadko jest on przyczyną rozwoju zmian zwyrodnieniowych u tych pacjentów.

W grupie pierwszej stwierdzano obecność nadbudowy kostnej na szyjce kości udowej tuż poniżej głowy kości udowej. Podczas przywiedzenia i rotacji wewnętrznej biodra nadbudowa szyjki konfliktuje z obrzeżem chrzęstnym panewki. Powtarzalność tych ruchów prowadzi do uszkodzenia chrząstki wokół krawędzi panewki, zwłaszcza w jej przednio-górnej części. Ten typ zmian dotyczy głównie aktywnych, młodych mężczyzn.

Jeżeli natomiast rozbudowana jest nadmiernie i pogłębiona panewka biodra wówczas prawidłowa szyjka wchodzi w konflikt z obrąbkiem panewki, a uszkodzenie lokalizuje się głównie na jej tylno-dolnej części. Zwykle dotknięte są nim aktywne sportowo kobiety w średnim wieku.

Leczenie nieoperacyjne sprowadza się do objawowej fizykoterapii i środków przeciw zapalnych.

Przy braku ich skuteczności, po dokładnej ocenie obrazowej wskazana bywa naprawa operacyjna polegająca na plastyce strefy kontaktu krawędzi panewki biodra i szyjki kości udowej, którą można wykonać również na drodze artroskopowej.