Łokieć > Urazy tkanek miękkich okolicy łokcia

 

Skutkiem upadków z własnej wysokości lub podczas różnych zajęć sportowych jak narciarstwo lub kolarstwo są urazy łokcia o rozmaitym stopniu uszkodzenia stawu. Mogą to być niewielkie skręcenia, które czasem prowadzą w odległym okresie do znacznego ograniczenia funkcji. Krwiak pourazowy oraz radionegatywne uszkodzenia torebki stawowej i więzadeł odlegle powodują powstanie zbliznowaceń lub skostnień okołostawowych. Dochodzi do znacznego ograniczenia ruchów łokcia i sprawności całej kończyny.

Właściwe leczenie bezpośrednio po urazie, nawet banalnych objawów uszkodzenia jest konieczne, a troska o systematyczne usprawnianie niezbędna. W sytuacjach powikłanych lub zaniedbanych zachodzi potrzeba operacyjnego uwalniania ograniczeń ruchu na drodze artroskopowej lub przez operację otwartą.

 

                         

Rtg łokcia z brzeżnym oderwaniem blaszki kostnej po ciężkim urazie tkanek miękkich