Warning: The magic method __get() must have public visibility and cannot be static in /home/users/oxy/public_html/arthros.pl/library/zendframework/Zend/Session/Namespace.php on line 247

Warning: The magic method __set() must have public visibility and cannot be static in /home/users/oxy/public_html/arthros.pl/library/zendframework/Zend/Session/Namespace.php on line 269

Warning: The magic method __isset() must have public visibility and cannot be static in /home/users/oxy/public_html/arthros.pl/library/zendframework/Zend/Session/Namespace.php on line 354

Warning: The magic method __unset() must have public visibility and cannot be static in /home/users/oxy/public_html/arthros.pl/library/zendframework/Zend/Session/Namespace.php on line 374
Arthros - ból ręki, choroba (przykurcz) Dupuytrena, palce traskające
 


Ręka

 

W anatomii opisowej ręką nazywamy najbardziej obwodową część kończyny górnej. Rozpoczyna się ona od nadgarstka i kończy na opuszkach palców. Posiada dwie powierzchnie: dłoniową, zwaną czasem zgięciową i grzbietową nazywaną wyprostną.

Ręka jest narządem wysoce wyspecjalizowanym i charakterystycznym w swych funkcjach jedynie rodzajowi ludzkiemu. Jest ona zarówno narządem poznawczym jak również niezwykle precyzyjnym narządem wykonawczym. W funkcji poznawczej pozwala rozróżniać wiele cech fizycznych otaczającego świata. Dzięki sprawnej ręce człowiek jest w stanie ocenić wielkość, kształt, temperaturę, wilgotność czy konsystencję dotykanych przedmiotów. Funkcja wykonawcza to możliwość precyzyjnego realizowania wszystkich czynności, które zostaną świadomie lub automatycznie zaprogramowane w centralnym układzie nerwowym. Ten szeroki zakres działań wykonywany jest przez złożony układ budowy jej części szkieletowej, mięśni, nerwów i naczyń.

Z tego względu każdy uraz ręki jest uszkodzeniem złożonym, obejmującym wiele delikatnych struktur anatomicznych. Ze złożoności uszkodzenia wynikają trudności w naprawach. Zachodzi zatem konieczność leczenia takich uszkodzeń w ośrodkach specjalistycznych, które posiadają warunki lokalowe jak i sprzętowe, a przede wszystkim odpowiednio kwalifikowaną i doświadczoną kadrę specjalistów.