Kolano > Błona maziowa

 

Przestrzeń stawów jest ograniczona ścianą, która nosi nazwę torebki stawowej. Zbudowana jest ona z dwóch warstw. Zewnętrzna to torebka włóknista, którą tworzą włókna tkanki łącznej. Stanowi ona wytrzymałą osłonę stawu i wraz z więzadłami zapewnia jego stabilność. Wewnętrzna warstwa torebki stawowej to błona maziowa. Jest ona delikatna, zbudowana z komórek, które produkują płyn stawowy zwany mazią. W prawidłowej ilości zapewnia ona poślizg powierzchni stawowych względem siebie oraz odżywianie chrząstki stawowej.

Błona maziowa w różnorodnych chorobach lub po urazach może przerastać, grubieć i zwiększać swą aktywność wydzielniczą. Dochodzi wówczas do nadprodukcji mazi stawowej, która wówczas ma nieprawidłowy skład chemiczny. Popularnie, pacjenci określają ten stan jako „wodę w stawie”. W takich sytuacjach jej wartość jako substancji ułatwiającej poślizg końców stawowych oraz odżywczej dla chrząstki stawowej jest obniżona. Zdarzają się również przerosty naturalnych zafałdowań błony maziowej. Potrafią one w niektórych miejscach wpuklać się pomiędzy pracujące powierzchnie stawowe. Powoduje to bóle stawów w określonych pozycjach ruchu i czynnościach. Ostry ból potrafi być także przyczyną ograniczenia ruchu i tzw. zablokowań.

Próby leczenia lekami przeciwzapalnymi, fizykoterapią oraz ograniczeniem aktywności są często skuteczne. W razie niepowodzenia tych form postępowania konieczne bywa leczenie artroskopowe. Jego celem jest usunięcie nadmiernie przerosłej błony maziowej w dostępnym zakresie (synovectomia) lub jedynie konfliktujących fałdów.


W naszym Ośrodku interwencje artroskopowe w znieczuleniu dolędźwiowym przeprowadzamy po wyczerpaniu i nieskuteczności leczenia nieoperacyjnego. Okres pobytu szpitalnego pacjenta waha się od 3 do 5 dni. Usprawnianie i odciążenie przebiegają według schematu przygotowanego dla leczenia uszkodzeń łąkotkowych.

 


Pogrubiałe kosmki błony maziowej kolana

Przerośnięta zapalnie błona maziowa zachyłka
nadrzepkowego kolana

Fałd przyśrodkowy błony maziowej kolana


Pogrubiały, mechanicznie podrażniony fałd
przyśrodkowy błony maziowej,
który blokował pełny wyprost kolana